Předsevzetí do nového roku - slušnost především

Pomalu a jistě se vytrácí slušnost mezi přáteli, spolupracovníky a zákazníky. Čím dál častěji se můžeme setkat s neurvalým vzájemným chováním ve společnosti a na veřejnosti, ve službách, na úřadech a podobně. Společenské prostředí vytrácí ohleduplnost, slušnost, pokoru a úctu. Odpovědí na otázku - čím to je? je asi řada, možná co člověk, to názor.

Vezměme si každý za sebe několik rad slušného chování do vínku k Novému roku!

Několik rad slušného chování při poskytování služeb :

  • při pozdravu a konverzaci se usmívejte
  • využívejte přímého oslovení jménem
  • dívejte se zákazníkovi zpříma do očí, udržujte oční kontakt
  • věnujte zákazníkovi plnou pozornost a respekt
  • chovejte se přirozeně, uvolněně a klidně hovořte
  • vyhýbejte se negativismu

Využíváme přednosti pozdravu?

Není nic snažšího, než si otevřít nebo zavřít komunikační bránu pozdravem. Pamatujte, že první kontakt doprovázený vhodným pozdravem je poslední příležitostí udělat dobrý dojem! Již od mala pěstujeme v dětech jedno ze základních pravidel slušného chování - pozdrav, který se ale nějak postupem času vytrácí. Zamysleme se nad tím, kolik lidí denně několikrát potkáme a vzájemné oční střetnutí se obejde bez pozdravení. Hotelový provoz je toho názornou ukázkou.

Všichni zaměstnanci musí bezpodmínečně jako PRVNÍ pozdravit hosty (i několikrát denně) při vzájemných setkáních, která se odehrávají na komunikačních chodbách, na recepcích, v restauračních a ostatních provozech. Od pokojských, recepčních, obsluhy v restauracích a dalších provozech, případně ostatních hotelových zaměstnanců, kteří se po hotelu pohybují.

Oslovení jménem je každému příjemné!

Využívejte přednosti hotelového provozu v tom, že znáte své hosty jménem! A nejen to, znáte datum narození, místo bydliště, popřípadě další podrobnosti z klientských opakovaných návštěv. Važte si této přednosti a vhodně jí využívejte. Základem hotelového marketingu je spokojený host, jak toho docílíte nejlépe? Pozdravem, oslovením jménem a vhodnou konverzací vedenou k nákupnímu cíli. Tak s chutí do toho.

Neverbální a verbální komunikace

Využijte v hotelovém provozu plně svoji přednost známost místa pro možnost vedení neverbální komunikace. Jste oproti klientovi ve velké výhodě, máte možnost rozehrát neverbálním jednáním hru s klientem, která vyústí v jeho spokojenost s nabízenými službami. Postojem a vystupováním, soustředěním a zaujetím vždy dávejte najevo svůj zájem a pozornost.

Přirozenost především

Nic se nemá přehánět, ani láska k jedné slečně ... Tato parafráze při komunikaci platí dvojnásob, buďte přirození, koordinujte svá gesta, výraz, buďte objektivní. Přirozenost je obrana i útok, přirozenost je slušnost. Klidné vedení konverzace vždy dosáhne vyšších úspěchů, než hektické, vzrušené a emociální nepřirozené vystupování.

Negativismus

Už vyslovením nebo přečtením tohoto slova běhá mráz po zádech, vyhýbejte se mu, uděláte dobře. Všichni známe, že slušnějí pozdraví první a slušnější ustoupí. Jak jednoduché a prosté. Řídíme se tím? Pokud ano, máte vyhráno, váš život je radost a úspěšná cesta k cíli, gratuluji!