Marketing a statistika

V oblasti marketingu se setkáváme s velkým množstvím statistických údajů, které nám přehledně analyzují možnosti trhu. Tyto statistiky jsou účelově zprácovávány na základě požadavků marketingových pracovníků s nejrůznějším zaměřením a zpracováním. Ať už se jedná se o nezávislé výstupy renomovaných firem nebo vlastní šetření, každá statistika je účelná pouze v případě, že její výstupy jsou dále analyzovány a vyhodnocovány. Výstupy je nutné v určitých časových odstupech opětovně získávat a data v časové ose vyhodnocovat.

Před zadáním výběru statistického šetření je nutné dopředu znát cíl šetření, jeho výstup a potřebu. Uveďme si malý příklad z hotelové praxe – obsazování pokojů, tzv. lůžkonoci. Metodika zpracování je různorodá, od jednoduchého výpočtu obsazených lůžek v daném období až po odbornou metodiku zohledňující technické odstávky, přistýlky, denní pokoje apod. Co nám tato statistika, neboli procentní obsazení říká? Jakou máme výkonnost, jak si stojíme v porovnání s konkurencí, v jakém časovém období máme rezervy, jak stanovit cenovou politiku, jak vhodně disponovat s pracovním fondem, s údržbou a opravami. Neméně důležité jsou i výstupy ekonomické, především pro plánování cash-flow, rentability provozu ale i jako podklady pro jednání s partnery. Mnohdy se setkáváme v honbě za vysokou obsazeností hotelů bez ohledu na konečné ekonomické výsledky v poměru obsazenost proti ceně. Je nasnadě zdůraznit, že každé ubytovací zařízení musí znát svůj cenový práh se základní obsazeností. U každého zařízení jsou tyto výstupy naprosto individuální vzhledem k poloze, typu zařízení, orientaci a kategorizaci.

Vraťme se zpět k marketingovému pojetí statistiky. Prvním výstupem musí být orientace na získávání klientů, tj. odkud, z jakých marketingových komunikačních kanálů, se budou potenciální zákazníci získávat. V poslední době se neustále hovoří o velkém rozmachu virtuální komunikace – internetu a elektronické poště. O narůstajícím nákupu prostřednictvím internetu a elektronických služeb. Je to pravda? Je tento fenomén pokládán celoplošně za nejdynamičtější? Kolik se uskuteční nákupů přes internet?

Závěrem mi dovolte metaforu marketingové komunikace v poměru se statistickými údaji. Nedejte na úsudek, věřte číslům, které vám napoví a poradí …, ale pozor! Doba se neuvěřitelně rychle mění. A v marketingové komunikaci obzvláště. Nápady, kreativita, inovace – to jsou dnešní marketingové hity!

A víte co prohlásil Winston Churchil o statistikách? Že ne? Podívejte se níže a poučte se z jeho výroku.

"Věřím jen statistikám, které jsem si sám zfalšoval ... "