Bilancujeme a plánujeme v hotelovém marketingu

Na konci každého účetního či fiskálního roku je téměř povinností každého řádného hospodáře provést bilanci svých úspěchů a nezdařených plánů, analyzovat klady a zápory svých přecevzetí a rozhodnutí a provést závěrečný roční účet svého podnikání.

Tato roční bilance se nevztahuje pouze na majitele hotelů či jiných ubytovacích zařízení, ale i na ostatní členy vyššího a středního manažmentu, zejména pak na prodejní oddělení a marketing.

Výsledná bilance musí být objektivní, i když třeba její závěry nebudou vždy  pozitivní. Z neúspěchů je nutné se poučit, neopakovat je, naopak, vytěžit z nich. Úspěšné kampaně opakovat, rozšiřovat, stabilizovat, ideálně přiřadit historickou návaznost.

Bilance na poli hotelového marketingu vychází z celoročního marketingového plánu zpracovaného na jednoroční či víceroční období. Marketingové plány zahrnují mnoho kritérií jak na poli plánování, v analytické části a přijatých opatření.

Plánování nových akvizic a kampaní je výsledkem přijatých opatření ať už plánujeme, respektive opakujeme a vylepšujeme pozitivní, opakující se tržně zdařilé kampaně nebo plánujeme nové, inovativní a flexibilně postavené kampaně a akce.

Až potud je nám všem jasné, jak bilance hotelového marketingu přináší pomoc a vyhodnocení. Pomožme si však v marketingu více! Nenechávejme výsledky bilance a plánování kampaní pouze na papíře jako pracovní materiál do budoucna, ke kterému se vracíme v době, kdy zrovna bude plánovaná kampaň na obzoru.

Využijme interaktivitu a komunikaci s klienty, kteří se minulých akcí již zúčastnili, využijme jejich názorů, hodnocení a s dostatečným předstihem je opětovně pozvěme na plánované akce.

Ideální je obeznámit širokou veřejnost s dostatečných předstihem například formou CELOROČNÍHO KALENDÁŘE s plánovanými akcemi, na které je pozvat. Využít stálých hostů k možnosti jejich vlastní prezentaci vašich akcí u známých, v jejich okolí či formou spřátelených komunit.

Čím dříve obeznámíte širokou veřejnost s vašimi plány, tím dříve můžete počítat s jejich rezervováním, větší publicitou vedenou mimo vás. Dobře řízenou marketingovou strategií zasáhnete širší oblast, a vyplatí se vám to.

Využijte moderních internetových systémů, programů, komunitních webů a sociálních sítí.

Nebojte se zveřejnit dlouho dopředu plánované akce, zvolte několik prezentačních vln, ke každé připojte akce následující, vyzvěte potenciální klienty k interaktivitě, poskytněte prezentujícím vaší akce či kampaně kvalitní materiály, ukázky, dokumenty, hodnocení a důvod účasti na akci.

Spravujte historicky ukázky akcí, jejich chronologické posloupnosti a spojitosti. Využívejte moderní formy multimediálních webových prezentací a odkazujte se na ně. Nechte vstoupit vaše hosty do hodnocení a možnost vlastních pozvánek přátel. Postupem času zjistíte, že velký kus práce udělají za vás vaši spokojení klienti, kteří rádi využijí vašich akcí k zábavě, odpočinku a setkání.

Neváhejte v nastávajícím roce zavčasu seznámit vaše klienty s připravovanými akcemi, vyhodnoťte minulé akce a vyzdvihněte novinky, vylepšení či bonusy akcí následujících.