Prezentace hotelových kampaní

Prezentace hotelových kampaní vedených fotmou tiskových propagačních materiálů nebo prostřednictvím internetového marketingu je nejdůležitějsí součástí úspěchu celé kampaně, je nutné zvážit důvody rozhodnutí o správné a účelné cestě vedení kampaní. Mediální kampaně se mohou realizovat nejen mimo vlastní zařízení, ale i uvnitř. Jde jen o to skloubit a zapojit všechny zúčastněné. Uvedu malý příklad.

Není to tak dávno, co se mi stala následující příhoda. Po příjezdu na hotel jsem se ptal na recepci, kde mohu strávit příjemný večer a něco dobrého ochutnat. Recepční mi jen tak (asi jsem jí otázkou otrávil) sdělila, že ve městě je hodně restaurací, že si vyberu. Nechtěl jsem tedy dále otravovat a po dlouhém dni jsem se ubytoval. Po nějaké uplynulé době (vyřizování korespondence, zaznamenání rozhovorů a poznámek) jsem již byl unaven a odebral jsem se do hotelové restaurace a z pohodlnosti jsem už do města nešel. K mému úžasu jsem se na restauraci dozvěděl, že již několikátý den probíhá týden krajových specialit včetně ochutnávky vín z místní produkce! Tak jsem si v duchu říkal a postesknul, chudák majitel hotelu, vymýšlí marketingové a reklamní kampaně ale neumí je „prodat“.

Bohužel se dnes a denně s něčím podobným setkávám. Možná by zde stálo za zmínku přirovnání k sportovcům. Je jasné, že sportovní výkony jsou výsledkem neustálého tréninku, zlepšování formy a fyzické zdatnosti. Stačí si jen tyto atributy převést do marketingu a je nám jasno!

Jak ale dál, jak dát světu vědět, co připravujeme? Jak správně zacílit a obhájit důvody, proč by nás klienti měli navštívit? Zamysleli jste se někdy nad tím, pro jakou klientelu máme naše zařízení vybudované? Co od nás klienti očekávají?Na tyto otázky najdete odpovědi v minulých dílech. Nyní se zaměříme na nosiče a marketingové cesty.

V současné době se mnoho marketingových pracovníků obrací téměř výhradně na moderní způsoby reklamy a „odsuzují zastaralé“ tiskové materiály. Čím je toto způsobeno? Hraje v tom roli sám fenomén internet? Víme, kdo vlastně používá internet pro získání informací? Kolik je to skutečných návštěvníků, kteří si přenesou informaci dále? Nebo je to jen podvědomá reakce na obrovské množství nabízených materiálů od různých firem, které nabízí svoje služby? Ať už se jedná o výrobu webových stránek, tištěných materiálů, zařazení do internetových nebo tištěných katalogů, rezervačních systémů, slevových poukazů či souborů nebo i např. členství v asociacích nebo sdruženích, účasti na veletrzích a výstavách apod. Výčet těchto marketingových cest je nekonečný, jde jen o to si správně vybrat, zvolit několik hlavních směrů a správně vyhodnotit účinnost.

Na co bychom si měli dávat pozor při výběru kampaní? Zásadně platí, že rozhodnutí je vždy jen a jen na nás, výběr z „nabídky“ je nepřeberný. Vždy je především velmi nutné si uvědomit, jak jednotlivá kampaň zasáhne mé potenciální klienty a v jakém časovém období.

Pro krátkodobé a časově aktuální kampaně je nejsnažší, nejrychlejší a nejlevnější cesta využití vlastních webových stránek a mailu. Tato forma je pro zadavatele kampaně tou nejpřirozenější cestou s okamžitým účinkem a možností vyhodnocení. Dražší cestou prezentace kampaní je využití různých internetových portálů, webových serverů, nabídkových rezervačních systémů, denního tisku, rozhlasu apod. Pro dlouhodobější kampaně již můžeme prezentovat i další tištěnou formou např. na bilboardech, v katalozích, vlastních prospektech, odborně zaměřených periodikách, výstavách apod. Kombinace prezentací kampaní je samozřejmě taktéž možná, vždy je nutné správně analyzovat cíle kampaní.

Jak se rozhodnout pro správnou formu prezentace kampaně? Všeobecně nelze specifikovat, kde je ta správná cesta. Je nutno zhodnotit nosiče, jeho kanál a úspěšnost. Tuto analýzu si můžeme udělat sami z poskytnutých materiálů nabídky, vlastních zkušeností nebo povšechných úsudků a ohlasů. Taktéž se můžeme obrátit na specializované firmy nebo sdružení, které se marketingovým poradenstvím zabývají profesionálně.

V případě vlastního rozhodování bychom měli mít na zřeteli jedno zásadní pravidlo. Nic není zadarmo, vždy se „něco“ najde, vždy „vyplave“ nějaký důvod. Většinou je tato skutečnost velmi dobře skrytá nebo se objeví až posléze. Nebudu zde rozebírat kampaně, které jsou pro hotelová a další zařízení „zdarma“, protože je platí někdo jiný, to je ale o něčem naprosto jiném. Je potřebné vzít v úvahu, že i ten kdo nabízí zpracování nebo distribuci kampaní, musí z této činnosti zákonitě profitovat. Otázkou je, v jaké výši a jak seriozně

Pojďme se podívat na srovnání vedení kampaní náhodnými čtyřmi nosiči. Nebudu zde uvádět přímé kontakty, je na vás dosadit si konkrétní firmy. Jedním je internetový portál, druhým tisk, třetím rezervační systém, čtvrtým tištěný katalog. Nosiče si samozřejmě vybírejte podle svého uvážení nebo příslušné nabídky. Pro všechny platí stejné otázky, doplnění odpovědí je opět na vás. Před touto analýzou je však nutné si stanovit konkrétní kampaň a její cíl. Stačí odpovídat ano – ne. Otázky a nosiče nejsou dogma, pouze návod.

  internetové portály rezervační systémy tištěný katalog tisk
Cena za kampaň         
Dosažení přímého zacílení        
Nutnost opakování kampaně        
Analýza úspěšnosti        
Lze měnit obsah        
Dostupnost podkladů        
Návratnost         
Image        
Nabídkový balíček kampaně        

Při rozhodování je dále vhodné zaměřit pozornost na nosiče, které mají několik svých vlastních cest vedení kampaní. Jde zejména o skloubení internetových řešení provázaných s multimediálními nosiči , tiskovými a dalšími výstupy nebo případně i využít nestandardní reklamu, např. 3D nosiče. V tomto smyslu stojí vzít v úvahu i různé společensko-kulturní akce a možnost jejich sponzorigu či partnerství.

Celým článkem se prolíná jako tenká nit slůvko kampaň. Jsme si naprosto jisti, zda přesně známe význam a obsah tohoto slova a váhu účinnosti? Je nade vše zřejmé, že v současné době (volební čas) nám kampaně i znepříjemňují život. Až tak může kampaň zasáhnout, vezměme si z toho ponaučení. Vždyť denně nás atakuje na 300 různých reklam, upoutávek, prezentací, mediálních kampaní apod. Je možné vůbec absorbovat všechny ty ataky? Již při návrhu reklamní kampaně se řádně „vžijte“ do kůže těch, na které svoji kampaň cílíte. Vyzkoušejte si jí nedříve na svém okolí, teprve potom sáhněte do pokladny a zaplaťte ostré spuštění řádně připravené kampaně.