Marketingová komunikace v hotelovém provozu

Využití marketingové komunikace v hotelovém provozu je vidět na první pohled aniž bychom vstoupili do příslušného zařízení. V moderní době je prezentace všech poskytovaných služeb (a to nejen hotelových) nanejvýš důležitá pro cílené zaměření kampaní a zavádění či udržování produktů na trhu. V hotelové branži hraje marketingová komunikace směrem ke klientovi velmi důležitou roli, neboť správný výběr a očekávání se ihned a plně odráží v náladě klienta "konzumovat" všechny prezentované služby. Většina klientů nemá naprosto jasný cíl své cesty, dovolené, výletu apod., hledá informace, které vyhodnocuje z několika pohledů. Těmi mohou být důvod cesty, místo, časová dispozice, doprava, cena atd. Z pohledu marketingové komunikace mají hotelová zařízení obrovskou možnost právě prostřednictvím marketingové komunikace "sdělit" klientovi vše potřebné. K tomuto účelu je nutné využívat všechny dostupné komunikační prostředky - tištěné, webové a osobní.

Tištěnými a webovými komunikačními kanály se to několik posledních let nejen hemží, ale už takříkajíc přesycuje. Hotelový či marketingový manažeři dobře znají, že útok mediálních firem na hotelový průmysl je den ode dne razantnější. V záplavě nabízených komunikačních zdrojů se sami ztrácejí, natož aby se dobře orientovali sami klienti.

Osobní marketingová komunikace spočívá v přímé nabídce, prezentaci či prodeji na mnoha místech, ale i v samotných zařízeních.

Marketingová komunikace jako nástroj prodeje a životaschonosti nabízeného hotelového zařízení musí bezpodmínečně jednoznačně definovat nabízené možnosti, ceny a další služby. Z jedné strany je nutné cíleně definovat a vhodně oddělovat nabízené produkty jako balíček služeb určitému spektru potenciálních klientů a na straně druhé je nutno tyto balíčky velmi pečlivě vyhodnocovat ze strany zájmu, koupěschopnosti a oblibě. I sebelepší marketingový záměr bez vyhodnocení prodejního potenciálu je nedokonalým nástrojem či produktem.

Marketingová komunikace na úrovni osobní komunikace byla v dřívějších dobách v českých podmínkách v žebříčku reklamních aktivit na jednom z prvních míst. Bylo to dáno tím, že hotelový průmysl nebyl tak vyspělý jako je v současné době, nebylo tolik prezentačních možností a nabídek. Reklama se nesla "z úst do úst", mezi přáteli a známými. Jsem přesvědčený, že právě osobní reklama, osobní doporučení, osobní a vyzkoušené potažno doporučené je v marketingové komunikaci nedozírným relevantním prvkem. A co takhle osobní doporučení přímo v hotelovém zařízení přijíždějícím hostům? Je to více, než jakákoliv "vyumělkovaná" prezentace. Dobré slovo, vlídné doporučení, okamžitá reakce a kreativnost, znalost prostředí a požadavků hosta, to žádná z moderních technologií neumí nahradit a správně podat. K tomu samozřejmě vhodně napomáhá celková atmosféra zařízení, vlídné zacházení ze strany celého personálu, klid a pohoda, čistota a kvalita, zkrátka je nutné hosta hýčkat a vnutit mu myšlenku opakované návštěvy. Tento trend samozřejmě pokračuje i v současné moderní době vyspělých komunikačních technologií a je považován stále za velmi významný, avšak s nástupem moderních trendů je nutné zaměřit pozornost na nabízející se nové komunikační kanály.

Nejmocnějším kanálem je bezpochyby internet a jeho nedozírné prezentační možnosti. Okamžité, celistvé, relevantní a kreativní. Vhodnou kombinací, neustálou aktuálností a nekonečným množstvím stále nových nabídek - to je jediný cíl, jak správně komunikovat s klienty, jak správně nabízet a propagovat svoje služby. Je naprostou chybou, bohužel ale zvykem, že webové stránky jsou aktualizovány maximálně 1x ročně a to na přelomu roku, kdy se "oprašují" ceny. Je nasnadě, že udržování aktualizovaných webových stránek vyžaduje nejen značné finanční prostředky, ale především vymýšlení nových "pamlsků" pro hotelové klienty s cílem, že nestačí během své nejbližší návštěvy plně využít všechny nabízené možnosti, ale že už při odjezdu se zase do navštíveného zařízení těší a naprosto cíleně se na další návštěvu připravuje. Je nutné jednoznačně oddělit nabízené služby obchodním cestujícím, firemním akcím od dovolenkových aktivit či zájmových soustředění. Každá webová stránka hotelu poskytující více než ubytování musí nést tyto znaky a vhodně prezentovat možnosti např. rychlé internetové připojení nebo venkovní vyhřívaný bazén s dětským brouzdalištěm. A co takhle stránky pro zahraniční návštěvníky! Tak to je skutečně kapitola sama pro sebe, mnohde dosti značně spíše působíme záporně než kladně.

Marketingová komunikace je skutečně věda, kterou je nutno v současné komerční době brát vážně. Kde tam je doba zkoušek a čekání na výsledky. Dnes je naprosto nezbytné denně pracovat v oblasti marketingu, nenechat si ujet vlak. Ne nadarmo se globalizují účinné metody komunikačních a marketingových aktivit v profesních či volných sdruženích, neboť mnohdy střední a menší podniky na vlastní marketing nemají čas ani kapacity. Pak nezbývá, než pokud chce hotelové zařízení prezentovat svoje služby, zapojit se do těchto aktivit a být jejich účastníkem.