Význam malých a středních hotelů

Význam malých a středních hotelů v cestovním ruchu především vyšších kategorií a úrovně neustále roste. Tato obliba vychází z požadavků nejrůznorodější klientely, která pro svoje služební či soukromé účely doslova vyhledávává kapacitně menší zařízení s vyšším standardem. Jaká je tato klientela, jakou má charakteristiku, co vyhledává a co očekává od ubytovacích zařízení? To jsou otázky, které stojí před investory, provozovateli a zaměstnanci těchto zařízení.

Klientela využívající malých a středních zařízení očekává příjemnou harmonizující rodinnou pohodu pro své převážně dlouhodobější pobyty. Dalo by se říci, že tato klientela je středního a seniorského věku, která využívá při svých pobytech po pracovním nasazení odpočinek a relaxaci, poznávání okolí a dobrou gastronomii. Příjemným a oblíbeným doplňkem jsou navazujicí služby ať už poskytované přímo v zařízeních nebo v jeho blízkém okolí.

Význam a oblíbenost menších zařízení je i ve skutečnosti, že tato menší zařízení jsou schopna velmi pružně reagovat na klientovy požadavky a někdy i rozmary. Výhodou je, že tato klientela se často vrací, zaměstnanci a personál zařízení mají možnost se s klienty blíže seznámit a lépe vyjít vstříc klientovým požadavkům oproti velkým hotelovým komplexům, které jsou využívány charakterově odlišnou klientelou. V poslední době je nezřídka vnímána novinka ve specifické klientele z řad podnikatelů seniorů a žen. Tato klientela zcela záměrně vyhledává malé a střední hotelové zařízení, které jsou rychle adaptabilní novým potřebám. Jde například o prostorné postele, velká a široká zrcadla, dostatečně silné osvětlení v celém prostoru, klidné prostředí krátkých uzavřených chodeb apod. V budoucnu se některá zařízení budou přímo orientovat a specializovat právě tímto směrem a k této klientele.

Při pohledu na malá a střední hotelová zařízení je vidět příjemný pokrok i v oblasti kulturního dědictví. Některá hotelová zařízení se stávají doslova odkazem historických kulturních stylů. Je to dáno tím, že historické budovy nalézají postupem času své uplatnění právě v oblasti hotelových provozů. Mnohé zámečky, bývalé usedlosti, vily nebo činžovní domy jsou nákladně rekonstruovány se zachováním původních obvodových stěn, fasád schodišť, balkonů apod. Mnohdy je vidět i původní historické vnitřní vybavení nábytkem, osvětlením, malbou a stropy, ale i upravené nejbližší okolí předzahrádek či parkových úprav. Při dostatečně citlivých úpravách jsou tato zařízení vyhledávána tou nejnáročnější klientelou jednak z prestižních, tak i relaxačních a odpočinkových důvodů.

Střední hotelová zařízení vyšší kategorie v městských zástavbách jsou v současné době budována převážně rekonstrukcemi bývalých činžovních či administrativních budov. Výhodné klidné lokality s dobrou dostupností a přívětivým okolím se stávají vyhledávanými místy nejen pro ubytování při pracovních cestách, ale i pro návštěvy a poznání měst a okolí. Možnost klidného seznámení na recepci nebo v hotelové hale s nabídkou služeb a okolí jsou cílená a osobní prostřednictvím pracovníků na recepci nebo dalším personálem. Kvalitní informace, osobní přístup a ochota jsou atributy oblíbenosti těchto zařízení oproti velkým komplexům, kde mnohdy není čas z důvodu velké frekvence a ruchu. Je čas na mnohá doporučení, sestavení itinerářů, poskytnutí prezentačních materiálů a asistence v nabídce i pro příští opakované návštěvy.

Lze konstatovat, že malá a střední zařízení ať už v městských aglomeracích nebo mimo ně sehrávají v cestovním ruchu velmi důležitou roli z mnoha pohledů, která jsou výše uvedena. Tato zařízení mají do budoucna otevřenou cestu své prosperitě v náročném pracovním procesu služeb cestovního ruchu.