Hotelový marketing a dnešní doba

Ne, nebojte se, nebudu psát o tom, že krize zasáhla hotelový business, to všichni víme, čteme o tom, slyšíme o tom a hovoříme o tom. Těchto pesimistických zpráv je již delší dobu plný éter. Avšak náznaky alespoň jednoho východiska jsou v nedohlednu, nebo si to nechává každý pro sebe?
Je nad slunce jasné, že našemu oboru jen tak někdo nepomůže, nejsme bankovní, zdravotnický ani automobilový sektor, nebo zemědělci či veřejná doprava o:)
Nezlobte se za tuto nadsázku, ale pokud sledujete dění i v jiných oborech, tak to musíte vnímat. I když, kdo ví? Třeba časem naše lázeňství …

Doba celosvětové krize prověří připravenost hotelového managementu v řešení postupného snižování obsazenosti hotelových kapacit. Boj o zákazníka se přiostří, zákazník bude mít možnost většího výběru ve srovnání cen, služeb a přidané hodnoty. Co to pro hotelový marketing znamená?

Marketingová komunikace bude hledat nové formy sdělení informací, bude se více využívat personifikovaný přístup ke klientům, interaktivita a vzájemná kominukace s aktivním zapojením klienta do přednákupního procesu. Komunikace bude vedena i dlouhodobě po realizaci nákupu formou referencí, zkušenostmi, servisem, opakovaným užíváním služby apod.

Klient bude stále náročnější na dostupnost kvalitních a relevantních informací, bude chtít být „hýčkán a rozmazlován“ různorodou nabídkou, zážitky a jedinečností. Marketing bude muset velmi bedlivě zvažovat všechna sdělení vzhledem k možným konfliktům v nesplnění prezentovaných služeb. Klient bude náročný na splnění všech služeb, bude vyžadovat 100% servis, ochotu a úslužnost. Bude vnímavější na jakákoliv pochybení a bude se domáhat náhrady za nekvalitní služby.

Klient bude bedlivěji vybírat a porovnávat nabídky, uvážlivě bude rozvažovat další výdaje nad rámec základní nabídky, bude více využívat balíčků služeb v různých kombinacích. Již dnes je téměř samozřejmostí, že si klient vybírá i na základě referencí a zkušeností, které jsou uveřejněné v různých internetových rezervačních systémech a chatech. Moderní technická doba jde i dále, než jsou slovní reference, využívají se audiovizuální metody ve formě fotografií a videí na specializovaných serverech. Některé zahraniční digitální a internetové televize vysílají ucelené pořady o destinacích a různých atraktivních místech a aktivitách. Klient je pak bude chtít vidět na vlastní oči, či je osobně prožít. 

Hotelový marketing bude muset vynaložit komunikační úsilí s cílem zvýšené péče o klienta nejen v oblasti služeb v rámci zařízení, ale i mimo něj. Poskytovaný servis již od příjezdu, resp. příletu až do opuštění zařízení při odjezdu musí být veden tak, aby klient cítil, že je o něj postaráno. Znalost a dostatek relevantních informačních zdrojů bude samozřejmostí, předpokládá se i okamžitá flexibilita a nabídka variant.

Bude nutné hledat nové zdroje zájmu klientů od drobných zpříjemnění pobytu až po exklusivní prožitky. Od prvního úsměvu a přivítání až po zajištění toho nejneočekávanějšího požadavku. Pokud si marketing přeje, aby se pověst o zařízení šířila tou nejefektivnější cestou, tzv. WoM (šeptandou), je nutné klienty uspokojit v každém ohledu.

Z výše uvedeného je patrné, že čerpání služeb klienty v rámci dovolených či služebních cest, nebude možno zajistit vlastními silami. Bude nutné velmi bedlivě vybírat spolupracující společnosti a dodavatele akcí s cílem plně uspokojit klientova očekávání.

Nedílnou součástí bude i cílenější veřejný marketing vedený k prezentaci destinace Česko a jednotlivých kulturně - společenských a dovolenkových cílů. Bez spojení všech sil již v současné době nelze uplatňovat pouze kvalitní hotelový marketing, získávání klientely vlastními silami a opakované využívání hotelových služeb. Musíme klientům nabídnout daleko více - zábavu, zážitek a pocit, že je o něj postaráno.