Hotelové šílenosti

V honbě za senzací, za marketingem a za popularitou se občas vyskytnou marketingové strategie, které lze pokládat za šílenost, ale i ta může přinést své opodstatnění. Podívejte se například na : 

PROSKLENÉ ZÁCHODKY V HOTELU STANDARD - NEW YORK

Návštěvníci hotelu mají otevřený výhled, a kolemjdoucí také ... o:)

EKO HOTEL

Hotelicopter

Sýrový pokoj