Vlastní webové stránky

Při rozhodování o vytvoření vlastní webové prezentace je nutné předem dobře zvážit několik okruhů otázek. Je nutné si uvědomit, že pozdější změny jsou vždy finančně náročné především z důvodu času, který bude nutné na změny vyčlenit. A jak všichni víme, čas jsou peníze, i když změny budeme provádět ve vlastní režii.

Okruhy rozhodnutí :

Cíl

Cílem webové prezentace je velmi zjednodušeně :

  • dát o sobě vědět
  • získat co nejvíce klientů
  • poskytnout co nejvíce relevantních informací
  • zobrazovat na všech mobilních zařízeních (mobilní web, responzivní design)
  • využívat webové aplikace

Doména

Volba domény už dnes není takříkajíc věštbou z koule.  V počátečních dobách a honbě za doménami bylo mnoho spekulantů, kteří postupně skoupili mnoho obchodně zajímavých domén. Postupem času jak se internet jako médium rozšiřuje, rozšiřuje se i nabídka a kombinace doménových jmen. Stále ale zústává, že vhodná volba domény je základem prodejního úspěchu.

Software

Vhodná volba softwaru, resp. redakčního či publikačního systému je jednou z nejdůležitějších otázek. Nechte si poradit od kolegů, zjistěte jejich zkušenosti a poznatky, projděte si podobné weby, které sami budete připravovat. Nabídka je široká, od volně zdarma šiřitelných programů až po sofistikované publikační systémy, tzv. CMS systémy (content management system)

Vlastní nebo cizí správa

Správa systému vyžaduje ideálně denní zásahy, tj. denní práci s webem ať už aktualizací nebo publikování nových informací, vedení kampaní, rozšiřování webu pomocí nových trendů a dalších grafických a optimalizačních zásahů.

Grafika

Grafické pojetí webu většinou vyjadřuje náš vkus, stačí se po internetu rozhlídnout a najdete tisíce různých grafických ztvárnění webových stránek od těch nejjednodušších až po velmi náročné grafické ztvárnění. Mějte však na paměti, že v jednoduchosti je krása, že web vytváříte pro získání klientů, pro jejich snadnou orientaci vedoucí k získání informací, které na webu hledají. Inovační, neotřelé a vpravdě pokrokové grafické ztvárnění webů nechte na soukromé weby nebo na tzv. minisite weby, které jsou vytvořeny účelově pro kampaň, zábavu nebo pro radost.

Obsah

Kámen úrazu všech webových prezentací. Obsah (content) je základ, na kterém je závislý úspěch webu jak z pohledu návštěvníka, tak vyhledávače, resp. robota. I ten graficky nejkrásnější web se bez dokonalého obsahu neobejde. Prodejní weby na obsahu staví svůj úspěch, bez relevantního obsahu nelze na internetu podnikat. Právě vytváření náplně webu je neustálý pracovní proces s webovou prezentací a základ marketingových a optimalizačních strategií. Při tvorbě obsahuh využijte jednoduchého bulvárního scénáře a máte vyhráno - KDO, CO, KDE, S KÝM a ZA KOLIK

Rezervace

V hotelovém prostředí prodejní úspěch, cíl hotelového podnikání, důvod, proč se hotel stará o kvalitní webovou prezentaci. Formy realizací internetových rezervací mohou být v zásadě dvě - okamžitá on-line a poptávková off-line.

Moderní aplikace

Webové prezentace lze zatraktivnit implementací moderních aplikací, jako jsou například virtuální prohlídky, mapové podklady, street view, fotogalerie, videa, online kamery a další.

Reference

Referenční stránky tvořené z vlastních zdrojů nebo převzaté z referenčních stránek třetích stran jsou ideálním nástrojem pro rozhodovací podněty potenciálních klientů. Lidi všeobecně dají na názory druhých, i když recenzující osobně neznají. Referenční stránky se staly v poslední době nejnavštěvovanějšími stránkami při hledání ubytování.