Orientace na hosta

Základem úspěchu každého hotelu je orientace na hosta, všechno ostatní je samozřejmě také důležité, ale orientace na zákazníka dělá hotel hotelem, protože host očekává službu. Objasněme si, co znamená zákaznická orientace?

Orientace na hosta znamená plně hostu porozumět, předvídat, znát a uspokojovat jeho požadavky a v co největší míře mu vyjít vstříc. Dobře orientovaný hotel na klienty je úspěšný, snadněji získává loajální hosty, z kterých se stávají přirození nosiči reklamy a ti jsou i zdrojem dobrých hodnocení.

Orientace na hosta začíná již při prvním kontaktu, ať daleko před vlastním příjezdem či ve chvíli, kdy host vstoupí do hotelu a nezaniká ani po jeho odjezdu. V současné době moderních technologií je orientace na hosta jednodušší co se týče kontaktu, ale o to složitější, jakým způsobem se bude komunikace dále rozvíjet a ubírat.

Orientace na hosta by měla být stejně jako marketing začleněn do pracovních náplní téměř všech zaměstnanců hotelu nehledě na jeho počet. Vždyť v hotelu se pohybuje velké množství zaměstnanců, kteří poskytují hostům všelijaké služby a každému zaměstnanci by mělo být jasné, že pouze spokojený host dává jistotu tržeb, následně mezd.

Jak uplatnit orientaci na hosta?

Nezbytným předpokladem je komunikace, naslouchání, vhodně zvolené otázky a analýza celého procesu po jednotlivých střediscích a úsecích. Všechny informace se musí sbíhat do jednoho centra a také z tohoto centra musí zpětně ven do každodenního hotelového života. Každé zařízení si musí vytvořit vlastní strukturu, zpětné vazby, informační toky a vyhodnocení. Jedině tak dosáhne úspěchu a může být konkurenceschopné, protože host, který nic neřekne a nic nechce, cítí, že je něco špatně.

Pamatujte, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem - je to k zamyšlení, k návodu, jak vést své zaměstnance, jak je neustále zdokonalovat, školit, motivovat a jak si je i v neposlední řadě udržet.

Orientujte se na hosta, snažte se jej pochopit, poradit, nabídnout, uspokojte jeho potřeby a přání, bude se k vám rád vracet.