Opravdu je sousední hotel konkurencí?

Pohledů a názorů na konkurenci je snad tolik, kolik lidí o ní hovoří. Jedni se na konkurenci zlobí, jiní ji považují za výzvu, někteří spíše spolupracují, než konkurují. Ne nadarmo je součástí marketingového plánu tzv. SWOT analýza, kde by měla být konkureční výhoda x nevýhoda zpracována.

Kdysi dávno jsem se setkal s myšlenkou (moudrem), která je stále platná a možná čím dál platnější vzhledem k rychle rostoucím technickým vymoženostem, aplikacím, mediálním nosičům a reklamě jako takové.

Proč bojovat s konkurencí, když se od ní mohu poučit a bojovat s ní jejími zbraněmi?

Určitě je konkurence zdravá, pokud je korektní, ne parazitická.

Hotelový marketing musí sledovat konkurenci, musí se zabývat konkurečními nabídkami jak sousedních zařízení, tak minimálně v blízké oblasti, ale i ve vzdálené, někdy až hodně vzdálené.

Podle zaměření je potřeba reagovat na konkurenční nabídky, aplikovat je na vlastní možnosti a najít výhody a přednosti, které by vlastní nabídku zatraktivnily.

Ke sledování konkurence nestačí jen monitorovat webové stránky konkurence, ale je nezbytné sledovat moderní trendy aplikované v tuzemském prostředí, ale i v zahraničí.

K předběhnutí konkurence lze využít i různé výzkumné a analytické zprávy specializovaných firem, které formou dotazování zpracovávají výstupy z oblasti cestovního ruchu. Některé z nich jsou skutečnými poklady pro hotelový marketing a pro plánování strategií.

Z pohledu regionálního už dnes není až tak sousední hotel konkurencí, ale nastoupila těžší konkurence. Téměř všechny destinace se v posledních letech zaměřily na masivní marketing a leckde je příjem z cestovního ruchu dominantní pro národní hospodářství.

Pro české hotely mohou být konkurencí i nově vznikající hotely např. v Tibetu, kde nedávno otevřeli první pětihvězdičkový hotel se 150 pokoji a 12 vilami. Hotel disponuje lázněmi, bazénem, restauracemi s místními specialitami kantonské a sečuánské kuchyně. Čína plánuje do čtyř let postavit v Tibetu další čtyři pětihvězdičkové hotely. Tibet loni navštívilo téměř sedm milionů turistů a cestovní ruch se na ekonomice podílí skoro patnácti procenty.
Není to také konkurence?