Marketing v otázkách a odpovědích

Otázky a odpovědi jsou základními komunikačními dovednostmi. Jasné vyjadřování, formulace, přiměřená délka a neverbální řeč vedou vždy k pochopení, objasnění a přesvědčivému výsledku.

A co rychlost a pohotovost?

Poslední dobou se často stává, že na akceschopnost otázky a odpovědi se neklade důraz v rámci celkové běžné komunikace, natož v marketingu. Bylo by dobré se nad otázkami a odpovědmi zamyslet a více využívat jejich marketingovou sílu.

Síla slova, ať už vyřeného nebo psaného, je obrovská. Dobrý řečník nebo copywriter jsou lidé, kteří dokáží přesvědčit, určit směr a získat maximum, ať už jde téměř o cokoliv.

Správné načasování otázek a odpovědí v marketingové komunikaci je velmi důležité, ať už chceme něco sdělit, dozvědět se nebo - a to především - zaujmout.
Okořeňte svoji komunikaci napětím, vzrušením a očekáváním prostřednictvím otázek a ponechte odpověď trochu "zahalenou". Ale mějte na paměti, že musíte dobře odhadnout, kam až s touto taktikou můžete zajít.

Naučte své zaměstnance korektně odpovídat na otázky hostů, správně používat vlastní otázky vedoucí ke zjištění spokojenosti či potřeb ať v okamžité verbální reakci nebo pozdější písemné. A mějte na paměti - nejen správná formulace vítězí - ale také rychlost a flexibilita!

Jinou kapitolou jsou odpovědi na nabídky či poptávky. Zde je velký kámen úrazu globálního marketingu. A to opravdu komplexně - jak ze strany nabídky, tak ze strany poptávky. Mnoho otázek (nabídek) je nevyslyšeno a to dokonce i v případě, že sami poptáváme a dostaneme nabídku, na kterou neodpovíme. V těchto případech bohužel marketing a slušnost trpí.

Velkým nešvarem - téměř dramatickou chybou jsou i chybějící odpovědi na došlé poptávky po ubytování, kdy je oslovené zařízení obsazeno nebo (ne)reakce na poptávky zaměstnání.

Pokud si chcete vybudovat dobrou image, vězte, že znalost a použití otázek a odpovědí a jejich marketingové využití je tou správnou cestou.